ZALVE sårläkande kräm

ZALVE® sårläkande kräm är en receptfri produkt som påskyndar sårläkningen vid olika typer av mindre sår, samtidigt som den verkar antibakteriellt. Kombinationen av sårläkning och antibakteriella egenskaper i en kräm är nytt och efterfrågat på marknaden. Krämen hjälper till att läka skrubbsår, skärsår, rivsår, samt sår efter brännskador, blåsor, insektsbett och akne.  ZALVE® är en medicinteknisk produkt som är utvecklad och tillverkad i Sverige. ZALVE® är utvecklad och tillverkad i Sverige, innehåller inga parabener eller andra konserveringsmedel och kan användas regelbundet utan risk för resistens.

ZALVE® sårläkande kräm bildar en tunn film som reglerar fukthalten i såret samtidigt som den förhindrar bakteriell tillväxt. Detta hjälper läkningsprocessen och bidrar till att återställa huden samt normalisera den mikrobiella miljön. Sårläkning är en komplex process som innefattar flera olika fysiologiska faser. Vanligtvis indelas sårläkning i tre olika delar: Inflammationsfasen, proliferationsfasen och remodelleringsfasen.

ZALVE® påskyndar proliferationsfasen (fasen där såret sluter sig) vilket ger en snabbare sårläkning. När huden blir sårig, blöder eller vätskar sig, finns det alltid en risk för infektioner. Tecken på infektion i såret är till exempel att huden runt såret rodnar och svullnar, att det skadade området är ömt, att såret varar och att det inte börjar läka inom ett par dagar. ZALVE® har en antibakteriell verkan och minskar därmed risken för infektion, den kan även användas på redan infekterade sår.

Hur du använder ZALVE®

Vid behov, rengör såret med tvål och vatten. Applicera ZALVE® på såret två gånger dagligen eller oftare om det behövs för att hålla såret täckt. Vid behov sköljs ZALVE® enkelt bort med vatten. Behandlingen bör inte pågå mer än 2-3 veckor. Om inte såret läkt inom denna tid, kontakta läkare.

Hållbarhet och förvaring

Använd före det datum som anges på tuben och kartongen. Förvara mellan 5 och 25 °C. Förvaras utom räckhåll för barn.

Innehåll

Glycerylmyristat, glyceryllaurat, propylenglykol, väteperoxid, PEG-100 stearat, citronsyra, natriumhydroxid, natriumoxalat, salicylsyra, dinatrium EDTA, svavelsyra, natriumstannat, tetranatriumpyrofosfat och vatten.

Varningar och försiktighetsåtgärder

Endast för utvärtes bruk. Undvik kontakt med ögonen.

Tillverkare

SE-211 24 Malmö, Sweden Bioglan AB, Borrgatan 31

Sidan uppdaterades 2023-10-01

Produktinformation

ZALVE® sårläkande kräm är en medicinteknisk produkt klass 3. Läs alltid bipacksedeln före användning, klicka här (på svenska).